205 เค้าปิดอุ่ไปแล้วรึไงคับ 1ชั่วโมงกว่า ไม่มีมาสักคัน โทรถามเจ้าหน้าทีบอกคงไปเสริมถนนตก ย้ายไปเสริมกันทั้งอุ่เลยรึไง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
10June 2020 8.08-9.10 205 เค้าปิดอุ่ไปแล้วรึไงคับ 1ชั่วโมงกว่า ไม่มีมาสักคัน โทรถามเจ้าหน้าทีบอกคงไปเสริมถนนตก ย้ายไปเสริมกันทั้งอุ่เลยรึไง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ