204ยังผ่านอนุสาวรีย์หรือเปล่า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
คืมผมขึ้นสาย204แล้วถามเค้าวีาผ่านอนุสาวรีย์หรือเปล่าเค้าบอกว่าวิ่งขวาครับ เลยไม่แน่ใจว่ามีรถผ่านใหม