203 โบกไม่จอดรับ รอนาตั้งนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหน้าบุญถาวร ถ.ราชพฤกษ์ (ตัดรัตนาธิเบศ) รอรถออกจากอู่ท่าอิฐ 40นาที มีรถออกมาประมาณ 9:35 น.โบกเรียกไม่ยอมจอด นี่นั่งอีก 30 นาที มาอีกคันโบกไม่จอด เลวมากกก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ