2-36 รอนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 2-36 ช่วงเย็นรอนานมาก พอรถมาผู้โดยสารก็แน่นมาก ทำให้เบียดกันเยอะ เป็นรถธรรมดาก็ร้อน อากาศไม่ถ่ายเท ทำให้เกือบจะเป็นลม

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณา เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการรถสารธารณะ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและลดภาระค่าจ่ายของผู้ใช้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)