198 ไม่ตามสายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากดิฉันใช้ application ที่ระบุตำแหน่งของรถเมล์ว่ามีสายไหนกำลังวิ่ง หรืออีกระยะทางเท่าไหร่จะถึงจุดที่ดิฉันรอรถเมล์ แต่พบว่าวันนี้ 09/09/2019 เวลาประมาณ 6.45 ซึ่งปกติหากวิ่งมาทางบางหว้า 198 จะต้องมีการไปยูเทิร์นใต้สะพาน แต่ปรากฏว่าคันดังกล่าวไม่ได้ไป สงผลให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการรอ และอาจมีผู้โดยสารรอรถอยู่ตรงเส้นพรานนก-กาญจนา ทำให้พลาดการขึ้นได้ และเวลาเช้าเป็นเวลาเร่งด่วนในการทำงาน รบกวนปรับปนุงด้วยค่ะ อย่าคิดว่าวิ่งโดยที่ผู้โดยสารไม่ทราบ เป็นหลายรอบแล้วค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ