195 เสริม จัดรถยังไง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเป็นชั่วโมง มา 2 คัน แถมเป็นรถปลายทางเดอะมอลล์ท่าพระ แทนที่จะสลับรถให้คนที่ต้องไปพระประแดงได้ไปบ้าง กลายเป็นต้องรอรถถึงชั่วโมงครึ่ง ขอให้จัดรถสลับเส้นทางด้วยค่ะ มัวแต่ห่วงพนักงานทำรอบไม่ได้ แต่ไม่นึกถึงคนรอรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ