191 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 1 มิย. 61 เวลา 17.05 รถเมล์เเดง หมายเลขข้างรถ 880471 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายหน้า ม. ราชภัฏจันทรเกษม ไม่ทราบว่าเพราะมีสาย 191 อีกคันตามมาหรือไม่ แต่การที่ผู้โดยสารโบกเเล้วรถว่างมาก แต่ไม่รับ ให้ผู้โดยสารรอคันหลังที่เเน่นไม่มีที่นั่งรับคนแทนก็ไม่ควรนะคะ เพราะผู้โดยสารมีสัมภาระหนักเเล้วเส้นลาดพร้าวรถติด หากมีโอกาสได้นั่งย่อมเป็นการอำนวยความสะดวกให้ค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 191 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ