191 ขับเร็ว ไม่จอดรับผู้โดนสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
5-6 ครั้งแล้วที่ทำงานกลับสามทุ่ม แล้วรอรถ 191 หน้าหอวัง แต่รถขับเร็วมาก พอถึงป้ายไม่จอดขับเลยไปเลย แล้วกว่าจะมาสักคันก็รอนาน อย่างตำ่ 30 นาที ควรปรับปรุงนะค่ะ ไม่รู้จะรีบไปไหน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ