19

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
วงกลมสถานี่รถไฟบางกอกน้อย
ปลายทาง: 
บางลำภู
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 23:00