189 ไม่จอดรอผู้โดยสาร เกือบจะตกรถแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 15 ก.พ. ตอน 11.20 น. รอรถ 189 พอรถมาก็เปิดประตู มีเราคนเดียวที่ขึ้น กำลังจะขึ้นเกาะแค่ประตู รถออกเฉยเลย ดีนะที่ไม่ตกรถ ถ้าตกคงโดนเหยียบ พนักงานเก็บตังก็เห็นนะ แต่ไม่พูดอะไรเลยว่าคนกำลังขึ้นรถ ตอนนั่งมาขับรถก็เร็ว ไม่รู้จะรีบไปไหน (พนักงานเก็บตังชื่อวิญาดา) (หมายเลขข้างรถ 6-50211) ขอให้ ขสมก.ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมพนักงานด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ