189 ปล่อยรถขาดระยะนานมากๆ ทั้งๆมีรถจอดอยู่ที่อู่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
189 คุณจะมาปล่อยรถให้ขาดระยะเพื่ออะไรในเช้าวันจันทร์ ผมดูgps ผ่านแอพเห็นอยู่ รถรอบก่อนหน้าออกจากอู่ 6.20 น. ส่วนคันต่อไปคุณ ทิ้งช่วงไป 35 นาที เพื่อ!! แค่บริหารเวลาคุณยังทำกันไม่ได้เลย ยังมาเปิดระยะทางให้ไกลกว่าเดิมอีก

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ