189 จอดเลยป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 18.50 น. รถเมล์สาย 189 ทะเบียน 11-9769 ไม่ชลอรถก่อนเข้าป้ายศูนย์การค้าหนองแขม แล้วจอดเลยป้ายออกไป ขณะที่ผู้โดยสารกำลังขึ้นก็จอดรถไม่สนิท เกรงว่าจะเกิดอันตราย รบกวนช่วยดูแลด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ