187

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง3
ปลายทาง: 
ท่าน้ำสี่พระยา
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(ครีมน้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00