187 ร้องเรียนบ่อยแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
อยากให้มีขสมก วิ่งเส้นทางนี้ เพราะสาย 187 รถน้อยไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการรถสาย 187 เรื่องร้องเรียนที่ท่านส่งเข้ามาได้รับแล้ว ในกรณีของ รถเอกชนร่วมบริการสาย 187 มีน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการนั้น ขสมก.จะได้ประสานไปทางบริษัทให้ปล่อยรถในชั่วโมงเร่งด่วนถี่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ