186

ต้นทาง: 
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจัส)
ปลายทาง: 
บางบอน
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00