179

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมสาย 179 ทิ้งระยะเกิน 50 นาทีค่ะเป็นชั่วโมงค่ะ บางครั้งก็มาติดกัน 2 คัน รบกวนช่วยบริหารด้วยคาะ ประชาชนเดือดร้อน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป