179 ยกเลิกรถป้ายเสริมไปซะนะครับ​

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับแช่ที่ป้าย​ เพื่อที่จะให้ป้ายปกติขับหนีผู้โดยสารที่กำลัง​รอ​ น่าละอาย​มากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ