179น้อยเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย179 มีน้อยเกินไป รอนานมากกกก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการจัดสรรปล่อยรถให้เพี่ยงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ