178

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อไรจะเพิ่มรถเมล์ 178 ว่ะรอก็นาน สาย71 จะวิ่งเยอะทำไมหนักหนา ไออู่สวนสยามนี่เม่งปันหาเยอะเนอะ