178 เสริมพิเศษ แยกเกษตร มีน้อยมากกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากได้มีการยกเลิกรถสองแถวเล็กที่วิ่งถนนนวมินทร์-แยกเกษตร และขสมก.จัดรถเมลสาย178 ด่วนพิเศษ.มาให้บริการแทนได้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนแล้ว แต่ไม่มีการเพิ่มรถเมลที่ให้บริการเลย ยังเป็น 4คัน วิ่งวนจากถนนนวมินทร์ไปถึงแยกเกษตรแล้ววิ่งวนมารับที่ป้ายรถประจำทางใหม่ ทำให้ชั่วโมงเร่งด่วนรถไม่เพียงพอ คนก็แน่นมาก มารอตั้งแต่ก่อน8โมงเช้าได้ขึ้นรถตอน 8.20 คือถ้าจะยกเลิกไม่ให้รถสองแถววิ่งแล้ว ก็ควรเพิ่มจำนวนรถเมลมาทดแทนให้มากขึ้นนะคะ เห็นมีแต่เจ้าหน้าที่มายืนถ่ายรูปซึ่งคนที่โดยสารรถก็เยอะมากๆๆ ไม่ได้มีการรายงานให้ปรับปรุง หรือเพิ่มจำนวนรถบ้างเหรอคะ โปรดเห็นใจคนใข้รถโดยสารสาธารณะบ้างนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ