178 เรียบทางด่วน-บิ๊กซี่ลาดพร้าว ถ้าจะอินดี้ขนาดนี้แนะนำให้ไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่งานบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
178 บิ๊กซีลาดพร้าว-เรียบทางด่วน เลขข้างรถ 8-80509 ทะเบียน 12-0698 จอดไม่ยอมเดินรถ ตั้งแต่ 21.00-21.13 น. อ้างว่าเดี๊ยวไปโดยไม่บอกเหตุผลอื่นๆน้ำเสียงวีนๆหน่อยๆ บนรถมีคนขับเป็นอผู้หญิงหรือทอมไม่แน่ใจกระเป๋ารถเมล์ผมสั้นประบ่า จนรถเมล์สายอื่นๆผ่านไปหลายคันแล้วก็ยังไม่ยอมออกรถ โดยสถานที่จอดรถคือบริเวณทางแยกเข้าถนนลาดพร้าว คือจอดในที่ๆไม่ใช่ป้ายคนก็ไม่ได้ขึ้นเพิ่มจะจอดเพื่อ? ถ้าจอดด้วยเหตุผลว่ารถติดจะจอดยันเที่ยงคืนรถก็ติดไหม?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ