178 อีกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหมือนเดิมค่ะ 178 ช้ายังไงก็อย่างงั้น ไม่พัฒนา รถทิ้งห่างเป็นครึ่งชั่วโมง เดือดร้อนคนไปทำงานค่ะ ไปไม่ทัน ไม่เข้าใจทำไมรถน้อยขนาดนี้ ทิ้งช่วงขนาดนี้ จะไม่พัฒนาอะไรเลย? จะได้ทำใจค่ะ ร้องเรียนไปไม่รู้กี่10 รอบ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่า องค์การได้จัดเดินรถเป็นตามจำนวนและตารางเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมรวบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการเดินรถวิ่งบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วต่อไป(ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ