178 รถไม่มีเลยครับไปทำงานไม่ทันอีกแล้ว 18/02/2563

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือสาย 178 ร้องเรียนไปหลายรอบมากช่วงเวลา 5:30 - 5:45 รถไม่มีมาเลยคือ ตั้งกระทู้ให้มาร้องเรียนแต่ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจะตั้งมาทำไมครับแล้วนายท่า ที่คอยปล่อยรถถ้าทำงานไม่ได้เป็นมาตรฐานทุกวันๆ ก็ไล่ออกเปลี่ยนคนเถอะครับชอบหรอครับเอาภาษีประชาชนมาคอยเลี้ยงพนักงานที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนขอเถอะครับสายนี้ปรับปรุงหน่อยแจ้งในกระทู้แบบนี้ไปไม่รู้กี่รอบ ต่อกี่รอบแล้วไม่เคยปรับปรุงให้ดีขึ้นเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ