178 รถไม่มีเลยครับไปทำงานไม่ทันอีกแล้ว 03 /03/2563

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตั้งแต่ ตี 5:30 รถขาดช่วงนานมากประมาน ครึ่งชั่วโมงจนไปทำงานสายโดนหักเงิน เปิดแอปใน via bus เห็นอยู่ 2 คันถ้านายท่ามีการปล่อยรถยังไงก็มีรถครับอย่ามาอ้างว่าจราจรหนาแน่น ตีนะครับ ไม่ใช่ 5 โมงเย็น พวกคุณไม่ทำงานกันมากกว่าประชาชนเดือนร้อนแต่พวกคุณไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยนิใช่มะ ครับ ผมว่านายท่าคงยังไม่ตื่นนอนมาปล่อยรถอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ