178 รถไม่มีมาหลายอาทิตย์แล้วครับ ช่วง 5:30 - 5:45 ป้ายตรงข้ามเมเจอรัชโย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จะร้องเรียนจนกว่าจะปรับปรุงนะครับถ้ามีการปล่อยรถยังไงรถก็มีครับฝากย้ำเตือนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือนายท่าตอนปล่อยรถทีนะครับถ้าไม่คิดจะทำงานเพื่อประชาชนก็ออกไปเถอะครับเสียดายภาษีที่จ่ายไป ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ