178 ยุติบริการ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบว่ารถสาย 178 จากแยกเกษตร ไปรามคำแหง ถูกยกเลิกไปแล้วหรือครับ ผมรอรถเกือบ 2 ชั่วโมง รถก็ยังไม่มา เป็นแบบนี้มา 2-3 วันแล้ว ในฐานะที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยแถวนี้ ได้รับผลกระทบจากตรงนี้อย่างมาก อยากให้ ขส.มก. ประชาสัมพันธ์เรื่องเวลาเดินรถ และเข้มงวดกับการเดินรถสักนิดนะครับ เพราะบางคันเท่าที่ทราบวิ่งเฉพาะเกษตรนวมินทร์ ด้วยเกตุนี้หรือไม่ถึวไม่เดินรถสายเดิม โปรดทราบว่าประชาชนคนอื่นๆก็เดือดร้อน ยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้อยู่ด้วย ขอความเห็นใจจากท่านสักนิดนะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 178 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ