178 ป้ายน้ำเงิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อไหร่จะปล่อยรถเป็นเวลาสักที แต่ละคันปล่อยห่างกันเกินกว่าครึ่งชั่วโมง และบางทีก็ไม่เข้าป้าย วิ่งเลนส์ขวามั่งล่ะ จอดรับ-ส่งเลนส์กลางบ้างล่ะ