178 ครีมแดงไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบก178 ทางตรงบริเวณเกษตร-นวมินทร์ป้ายที่2 จากเกษตร แต่รถไม่จอดรับผู้โดยสาร แล้วจากข้อร้องเรียนต่างๆที่ขสมก. เคยได้รับ ได้แก้ไขอย่างจริงจังบ้างหรือไม่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ