178มีรถน้อยมาช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
178 มีจำนวนรถน้อยมากแต่ผู้โดยสารที่ใช้รถมีมากในช่วงเช้า/เย็น ควรปรับปรุงให้มีการเพิ่มจำนวนรถให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานด้วยค่ะ และรถมักจะมาช้า/ไม่มาตามรอบเวลาที่ควรจะมีรถส่งผลต่อการไปเรียนมากค่ะ *บางคันควันดำมากนะคะเช็ครถด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ