177 รถก็น้อย ยังจะไม่รับคนอีก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
177 รถก็น้อย ยังจะไม่รับคนอีก มีคนโบกแต่ออกขวาแซงรถคันอื่น บ่อยครั้งมาก