17.00-19.00 รถเมล์สาย 75 รอนานมาก มาแต่ละคันก็เต็ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
17.00-19.00 รถเมล์สาย 75 รอนานมาก มาแต่ละคันก็เต็ม รบกวนจัดเวลาเดินรถในเวลาเร่งด่วนด้วยครับ