170 ไม่เหลียวแลป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรอรถ170 แล้วกว่าจะมาสักคันก็นาน พอมาทีนี่วิ่งเลยผ่านไปเลย วิ่งเร็วมาก วิ่งแบบไม่คิดจอด ไม่มีชะลอเมื่อใกล้ถึงป้าย บางคันวิ่งเลนกลางเลย #โบกไม่ทันค่ะ ระยะห่างต่อกัน ประมาณ30นาที ถ้าหัวค่ำหน่อย กว่าจะได้ขึ้นก็คันที่3-4นู่น

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. ได้รับทราบเรื่่องร้องเรียนสาย 170 รอรถนาน ขับรถเร็ว ไม่รับผู้โดยสาร จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้ตรวจสอบเรื่องการปล่อยรถให้เร็วขึ้น และกำชับ พนักงานประจำรถให้จอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้าย ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา