170. ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
20:30. ตรงชัยพฤก. ดึกแล้วยังไม่รับผู้โดยสาร. ไม่เห็นใจกันบ้างเลยหรอ แล้วฉันยังต้องรออีกนานแค่ไหน. กว่าคันต่อไปจะมา

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 170 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะรประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับพนักงานมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ