168

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย168 ทำไมขึ้นแต่ป้ายเสริม ม ราม รถยาวไปสวนสยามไม่มีเลยค่ะ 1 ชม ผ่านมา 10คัน เสริมทั้งนั้น ต่อตูดกันมา3 คันก็ขึ้นป้ายเสริมทุกคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ