166 ป้ายเหลือง ไม่รับผู้โดยสาย ทั้งๆที่รถว่าง ขับออกขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา12.08 น. ป้ายห้าแยกปากเก็ด ขาเข้า กทม วันที่20 มิถุนายน 2563 สาย166 7-3061 ป้ายเหลือง ไปอนุเสาวรีย์ชัย ไม่รับผู้โดยสาย ทั้งๆที่รถว่าง ขับออกขวา

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ