157

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
พระราม 9
ปลายทาง: 
อู่พุทธมณฑลสาย2
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00