156/178

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทพไมวันเสาทิตเม่งไม่มีรถมาเลยว่ะ วันธรรมมานิ่งน้อยเสาทิตก็ยิ่งไม่มี มิน่าถึงได้เป็นหนี้เยอะบริหารรถเมล์ห่วยๆ