156

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
วงกลมสุคนธสวัสดิ์
ปลายทาง: 
ถนนนวมินทร์
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:30 - 22:00