156 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ได้โบกรถเมล์ 156 ที่ป้ายสุคนธสวัสดิ์ซอย 18/1 รถมีการชะลอ แต่พอกำลังจะขึ้นรถกลับขับหนีผู้โดยสาร แสดงให้เห็นถึงความไม่มีใจบริการและความเห็นแก่ตัวของคนขับรถ เช็คจากแอพพลิเคชั่น viabus เลขติดตามคือ 12-0504 และ 8-80435

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ