156 วิ่งขวา ขับอันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถครีม-แดง 156 หมายเลข 11-8173 (8-80017) วันที่ 2 มี.ค. 2561 12.59 น. วิ่งเลนขวาตลอด ขับเร็ว จี้ท้าย ขับอันตราย ขอถามหามาตรฐานการขับรวมถึงความปลอดภัยสาย 156 หน่อยครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 156 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคันดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวัง ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้ทาง ชสมก.จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ