156 ทำไมรถวิ่งน้อยคันมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้นั่งรอรถสาย156 เวลาประมาณ 22.14 น. ดูจากแอพ vaibus มีรถวิ่งให้บริการแค่ 2 คัน แล้วก็ไม่มีรถจากสวนสยามวิ่งมาทางเดอะมอลล์บางกะปิเลยสักคัน คือหยุดตามวันราชการรึไง รบกวนทางองค์การขนส่งมวลชล ปรับปรุงเรื่องจำนวนรถที่วิ่งให้บริการสายนี้ด้วย จะขอบพระคุณอย่างสูง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ