156 ครีมแดง ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 07.00 น. รถประจำทาง ครีม-แดง สาย 156 หมายเลขรถ 8-80274 เลขทะเบียน 11-8713 กรุงเทพมหานคร ผู้ขับ ธีรวัฒน์ บุตรกัณหา ขับรถออกเลนส์ขวาสุด ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ