156 ขาดระยะบ่อยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 156 ขาดระยะบ่อยมาก เคยรอนานกว่า 1 ชมมาแล้ว ทั้งขาไปและขากลับ ผู้โดยสารไม่สามารถวางแผนเวลาการเดินทางได้ แม้จะเผื่อเวลาไว้แล้วก็ตาม ชาวบ้านในซอยลาดพร้าว 71 นาคนิวาส สุึนธสวัสดิ์(สตรีวิท 2) มีทางเลือกการใช้รถโดยสารน้อยมาก ปัญหาที่ไม่ยากเกินกำลังการบริหารของท่านขอพิจารณาปรับปรุง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการปล่อยรถและจัดสรรรถให้เพียงพอจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ