156 ขับๆมา เกียร์หลุด หาความปลอดภัยได้ที่ไหน ???

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
156 มุ่งหน้าหมอชิต ตอนถึง ตลาดปฐวิกร เกียร์หลุด คือ รถไม่มีความพร้อมในการให้บริการ ไม่มีความปลอดภัย ยังจะเอามาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เสียเวลาในการรอคันหลังเพื่อถ่ายผู้โดยสาร ผู้โดยสารที่เร่งรีบไปทำงานก็สาย ใครรับผิดชอบ สาย 156 ทะเบียน 12-0508 ป้ายหน้ารถมีบอกว่าได้รับมาตรฐาน iso 9001:2008 ด้วยนะ มาตรฐาน ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยการ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ในรถให้อยู่ในความสมบูรณ์ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อความสะดวกปลอดภัย และ ไม่ให้เกิดผลกระทบในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ