150 ตอนนี้รอมา 40 นาทีแล้วไม่มีรถเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือปกติมาทุก 10-15 นาที ตอนนี้รอนานมาก คืออะไร ปิดอู่หรอ