149-4 ไม่จอดป้าย โบกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ขาวสาย 149-4 ไม่จอดรับผู้โดยสาร นั่งรอมาเกือบ ชม. รอตั้งแต่ตี 5 รถคันแรกมาเกือบ 6 โมง โบกเรียนแต่ไกล จนเข้ามาใกล้ก็ยังโบกอยู่ แต่ไม่จอด ออกเลนนอกไป แล้วอีกคันจะมาเมื่อไร แบบนี้จะมีปายรถเมล์ไว้ทำอะไร ถ้าไม่จอด

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 149 ไม่จอดป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ