149 เลขข้างรถ 149-58 ทะเบียน 12-6387บ่นด่าผู้โดยสารตลอดทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
แจ้ง​รับพฤติกรรมคนขับหน่อยบ่นด่าผู้โดยสารตลอดทาง ไม่พอใจก็ได้ควรมาขับรถ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 149 พขร.บ่นผู้โดยสารตลอดทางนั้น ได้รับเรื่องแล้วจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ