149ยังขาดช่วงนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ สาย 149 ขาดช่วงนาน มากกว่าครึ่ง ชั่วโมง นานมากๆ อยากให้มีรถเพิ่ม รถสภาพเก่าและคนขึ้นเยอะ ไม่ปลอดภัย และ ทำให้ระบบเวลาเสียกหาย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 149 ขาดระยะนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ