147R ไม่จอดรับ เลขทะเบียนรถ 16-7135

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา 08:00 ยืนอยู่ป้ายตรงข้ามโรงพยาบาลท่าพระ รถเมย์ขับเร็วและขับเลนข้างใน ไม่จอดรับผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)