147 แอร์ แต่ไม่มีแอร์ ????!!!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ใช้บริการรถเมล์สาย 147 ประจำทุกวัน ขึ้นรถที่เป็นแบบแอร์ก็บ่อย แทบจะทุกคัน ไม่มีแอร์เลย มีแต่ลมร้อนออกมา หายใจไม่ออกจะเป็นลมบนรถ ต้องลงก่อนถึงป้ายตลอด เป็นแบบนี้มานานมากแล้ว เมื่อไหร่จะแก้ไข ? ค่าโดยสารแพงกว่าปกติ 1 บาท จะไม่ว่าอะไรเลยถ้ามีแอร์หรือเติมน้ำยาแอร์สักหน่อย ! จะเก็บเพิ่มเป็น 12-15 บาทก็ได้ แต่นี่อะไร คิดว่ารถแอร์จะนั่งสบาย ต้องวิ่งลงจากรถด้วยสภาพหายใจไม่ออกทุกครั้ง คิดว่าจะปรับปรุงสักวัน แต่ก็ไม่เลย รบกวนพิจารณาด้วยนะคะ เก็บเงินค่าโดยสารไปแล้วก็ช่วยปรับปรุงเรื่องสภาพรถ การบริการของกระเป๋าและคนขับด้วย จะดีมาก ขอบคุณค่ะ!!!!

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 147 แอร์ไม่เย็นนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ซ่อมแซมก่อนนำรถออกให้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ